Tins

Alle producten in deze categorie zijn gesloten en zitten nog in de originele fabrieksseal.
Tins zijn tevens erg goede investeringen en groeien jaarlijks snel in waarde mits deze gesealed blijven.

Alle tins zijn Engels.